Veerponten en veerboten in Nederland


Pontjes in Nederland


[start] [zoeken] [historie] [nieuws] [fietstochten] [contact]
[type_veerpont] [lijst_pontjes] [historisch]
[zeer_klein] [privé_pontjes] [pontje_vd_maand] [links]

(klik op de foto om te sluiten)

Lokatie :
Grou De Burd - Sytebuorren
    (FR-018)

Vandaag NIET in de vaart
 Morgen NIET in de vaart
Gegevens
Over : Greft
Soort : Voetveer
Type : motorveerpont
Contact : schipper
06-29174926
     
Lokatie : Google maps (53.099846 , 5.884201)
- Grou Burd (klik voor details)
- Sytebuorren (klik voor details)
Websites : www.de8vangrou.nl

Alhoewel ik mijn best doe de gegevens zo correct mogelijk te laten zijn, kan er geen verantwoording worden genomen voor mogelijke fouten.

Constateert u een fout, dan ben ik blij als u dat meldt.


Op bijzondere dagen kunnen de tijden (en zelfs ook de vraag of de pont wel of niet vaart) afwijken. Denk aan Kongingsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Ook worden kortdurende afwijkingen (b.v. t.g.v. storing, te hoog of te laag water) niet vermeld.

Als er sprake is van vaartijden, dan moet u rekening houden met de vraag wat daarmee wordt bedoeld. De tijd waarop u zich nog kunt aanmelden, of de tijd wanneer de schipper naar huis gaat. In dat laatste geval kan de laatste afvaarttijd tien tot twintig minuten eerder zijn.

Vaartijden   (disclaimer)
1 apr. t/m 30 sept.: dagelijks10:00-18:00

Foto's

    (klik op een foto voor een vergroting)

Beschrijving

In het kader van de acht van grouw (fietsroutes langs toendertijd 8 veerpontjes in de vorm van een geografische acht) werd in 1998 een veerpont in de vaart gebracht over de Greft. Daarmee werd het mogelijk om fietstochten te maken over de Burd, via de autopont aan de westkant van het eiland en de nieuwe veerpont en dan verder in de richting van de Hooidammen en Eernewoude. Het pontje vaart alleen in de zomermaanden.

Veerponten in de buurt:

Grou Hellingshaven - Oan t Wetter
Veenhoop - Hooidammen
Eernewoude - It Wiid
Garijp - Suawoude
Grou Yne Lijte - Grouw De Burd
Tijnje - Nij Beets
Eernewoude - Warten
Akkrum - Nije Skou
Luinjeberd - De Deelen
 

 

Veerboot: Snoekcbears


Datum: 2018.08.21
Auteur: Wim Kusee

Type motorveerpont
Bouwjaar 1998
Datum begin inzet1998
Datum einde inzet
Lengte
Breedte
Scheepswerf Schiffart Grou
Capaciteit

[ Naar boven ]