Veerponten en veerboten in Nederland


Pontjes in Nederland


[start] [zoeken] [historie] [nieuws] [fietstochten] [contact]
[type_veerpont] [lijst_pontjes] [historisch]
[zeer_klein] [privé_pontjes] [pontje_vd_maand] [links]

(klik op de foto om te sluiten)

Lokatie :
Eernewoude - Warten
    (FR-015)

Vandaag NIET in de vaart
 Morgen NIET in de vaart
Gegevens
Over : Prinses Margrietkanaal
Soort : Voetveer
Type : motorveerpont
Contact : 06-12954125
     
Lokatie : Google maps (53.144552 , 5.908815)
- Eernewoude (klik voor details)
- Warten (klik voor details)
Websites : www.de8vangrou.nl

Alhoewel ik mijn best doe de gegevens zo correct mogelijk te laten zijn, kan er geen verantwoording worden genomen voor mogelijke fouten.

Constateert u een fout, dan ben ik blij als u dat meldt.


Op bijzondere dagen kunnen de tijden (en zelfs ook de vraag of de pont wel of niet vaart) afwijken. Denk aan Kongingsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Ook worden kortdurende afwijkingen (b.v. t.g.v. storing, te hoog of te laag water) niet vermeld.

Als er sprake is van vaartijden, dan moet u rekening houden met de vraag wat daarmee wordt bedoeld. De tijd waarop u zich nog kunt aanmelden, of de tijd wanneer de schipper naar huis gaat. In dat laatste geval kan de laatste afvaarttijd tien tot twintig minuten eerder zijn.

Vaartijden   (disclaimer)
23 apr. t/m 26 sept.: dagelijks10:00-18:00

Foto's

    (klik op een foto voor een vergroting)

Beschrijving

Het Prinses margrietkanaal, dat van zuidwest naar noordoost door Friesland loopt, vormt voor fietsers een grote barriëre. Om deze barriëre op te heffen is rond 2005 een fiets-/voetveer in de vaart gebracht. Als gevolg van het ontbreken van openbare wegen in de omgeving vaart deze veerpont zowel ten noorden als ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal een aantal honderden meters in de lengterichting door de Rochsloot en de Lange Sloot. Aan de noordzijde is de aanlegplaats in de jachthaven van Wartena, aan de zuidkant aan de dijk van de Lange Sloot.

Veerponten in de buurt:

Grou Hellingshaven - Oan t Wetter
Grou De Burd - Sytebuorren
Veenhoop - Hooidammen
Eernewoude - It Wiid
Garijp - Suawoude
Grou Yne Lijte - Grouw De Burd
Tijnje - Nij Beets
 

 

Veerboot: De Oerhaal


Het pontje bij het aanmeren aan de kant van Eernewoude.
Datum: 2018.08.21
Auteur: Wim Kusee

Type Electrische veerpont op zonneënergie
Bouwjaar 2005
Datum begin inzet2005
Datum einde inzet
Lengte
Breedte
Scheepswerf
Capaciteit

[ Naar boven ]