Veerponten en veerboten in Nederland


Pontjes in de Benelux
[starten] [zoeken] [historisch]
[nieuws] [pontje_vd_maand]
[type_veerpont] [lijst_pontjes] [fietstochten]
[zeer_klein] [privé_pontjes] [links] [contact]


(klik op de foto om te sluiten)

Lokatie :
Hoeven - Zevenbergen (Lamgatseveer)
(historisch)
    (NB-h039)

Deze veerpont is niet (meer) aktief

Helaas beschik ik (nog) niet over een foto van dit veer.
Als u mij een foto toestuurt, dan ben ik u daarvoor erg dankbaar.
Die foto kunt u mij toesturen op het volgende e-mail adres:

  (disclaimer)

Alhoewel ik mijn best doe de gegevens zo correct mogelijk te laten zijn, kan er geen verantwoording worden genomen voor mogelijke fouten.

Constateert u een fout, dan ben ik blij als u dat meldt.


Op bijzondere dagen kunnen de tijden (en zelfs ook de vraag of de pont wel of niet vaart) afwijken. Denk aan Kongingsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Ook worden kortdurende afwijkingen (b.v. t.g.v. storing, te hoog of te laag water) niet vermeld.

Als er sprake is van vaartijden, dan moet u rekening houden met de vraag wat daarmee wordt bedoeld. De tijd waarop u zich nog kunt aanmelden, of de tijd wanneer de schipper naar huis gaat. In dat laatste geval kan de laatste afvaarttijd tien tot twintig minuten eerder zijn.

Gegevens

      Deze veerpont is niet (meer) aktief

Over : Mark
Soort : hist: pontveer
Type : historisch: pontveer
Lokatie : Google maps (51.62660 , 4.58582)
Websites : bhic.nl

Beschrijving

Nabij Zevenbergen lagen er vroeger twee veerponten over de Mark. De ene nabij de Bloemendaalse vliet, de andere iets oostelijker bij het Lamgat. Na de tachtigjarige oorlog werd dit laatste veer belangrijker omdat het in die tijd was gelegen in de doorgaande route van Antwerpen via Moerdijk naar Holland. Maar rond 1800 werd die route verlegd naar een route via Breda, en werd het Lamgatveer alleen nog door lokaal verkeer gebruikt.

In 1885 werd er een brug aangelegd en werd het veer opgeheven. Maar bij oorlogsgeweld in 1944 werd de brug vernield en kwam er weer een (klein) pontveertje te varen. Dat bleef in dienst totdat de Mark in 1968 werd gekanaliseerd en verbreed, waarmee het veer eind 1968 is gestopt.