Veerponten en veerboten in Nederland


Pontjes in de Benelux
[starten] [zoeken] [historisch]
[nieuws] [pontje_vd_maand]
[type_veerpont] [lijst_pontjes] [fietstochten]
[zeer_klein] [privé_pontjes] [links] [contact]


(klik op de foto om te sluiten)

Lokatie :
Rederij Wagenborg (Ameland, Schiermonnikoog)
(historisch)
    (HH0003)

  (disclaimer)

Alhoewel ik mijn best doe de gegevens zo correct mogelijk te laten zijn, kan er geen verantwoording worden genomen voor mogelijke fouten.

Constateert u een fout, dan ben ik blij als u dat meldt.


Op bijzondere dagen kunnen de tijden (en zelfs ook de vraag of de pont wel of niet vaart) afwijken. Denk aan Kongingsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Ook worden kortdurende afwijkingen (b.v. t.g.v. storing, te hoog of te laag water) niet vermeld.

Als er sprake is van vaartijden, dan moet u rekening houden met de vraag wat daarmee wordt bedoeld. De tijd waarop u zich nog kunt aanmelden, of de tijd wanneer de schipper naar huis gaat. In dat laatste geval kan de laatste afvaarttijd tien tot twintig minuten eerder zijn.

Gegevens
Over : Waddenzee
Soort : Autoveer
Type : motorveerboot
Lokatie :
Websites :

Beschrijving

De verbinding met Ameland kwam pas laat op gang. De postwet was weliswaar in 1850 gekomen, maar omdat Ameland zo klein was, werd er nog geen postschip in dienst gesteld. Toen er in 1871 in het kader van de landaanwinningswerken een dam werd aangelegd van de vaste wal naar het eiland, dacht iedereen dat het vervoer wel over deze dam zou plaatsvinden. Voor de post gebeurde dat met een lopende postbeambte. De dam bleek geen blijvertje, in 1881 werd de dam voor een deel weggespoeld. In de daaropvolgende jaren bleef het tobben met de verbinding met Ameland. Pas in 1901, toen er een spoorlijn van Leeuwarden via Holwerd naar Dokkum werd aangelegd, gaf het rijk een subsidie voor een veerboot. Deze veerboot, een motorboot, de Ameland, werd de eerste jaren gehuurd van de bouwer en door het rijk ter beschikking gesteld van een plaatselijke ondernemer uit Nes (Ameland), F.de Jong. Een paar jaar later werd de veerboot alsnog door het rijk aangekocht en in beheer gegeven aan de Jong.

In de Tweede Wereldoorlog kwam de Jong in problemen. Petroleum voor de motorboot was niet meer leverbaar. Wagenborg, de exploitant die een paar jaar tevoren een veerdienst naar Schiermonnikoog had ingesteld, voer met stoomboten waarvoor wel steenkolen beschikbaar waren. De dienst werd tijdelijk overgedragen aan Wagenborg, en in 1921 werd dit, gezien de goede resultaten van deze maatschappij, definitief gemaakt.

Naar Schiermonnikoog werd in 1850 voor de posterijen een verbinding opgezet met een zeilboot. Rond 1865 kwam het toerisme op, en in dat jaar werd op Schiermonnikoog een badcommissie opgericht. Door deze commissie werd met de stoomboot Sophia tweemaal per week een dienst onderhouden met Groningen. Blijkbaar was er nog niet voldoende vraag naar vervoer, want na een paar jaar stopte de verbinding. Toen er in 1886 een hotel werd gebouwd werd de verbinding weer in stand gezet. De eigenaar van het hotel begon weer met een bootdienst, met een raderstoomboot die ook weer de naam Sophia kreeg. Er werd gevaren van Groningen naar Schiermonnikoog. Gezien de smalle kanalen in de provincie werd de boot in 1889 omgebouwd in een schroefstoomboot. De verbinding met deze boot bleef tot in 1906 en werd uitgevoerd door Brands uit Zoutkamp.

In 1905 werd voor de dienst van Ootmarsum naar Schiermonnikoog een aanbesteding uitgeschreven waarop dezelfde exploitant als die van de Amelander boot, F.de Jong, werd uitgekozen. Hij moest zelf een boot in dienst stellen; hij liet daartoe een motorboot bouwen bij een scheepswerf in IJlst. De dienst werd uitgevoerd vanuit Oostmahorn in Friesland.

Wagenborg Passagiersdiensten is momenteel onderdeel van een groot concern met diverse onderdelen. Voor de eeuwwisseling is Egbert Wagenborg begonnen als transporteur voor vrachtvervoer. Vanaf 1905 werd daaraan een veerdienst toegevoegd van Delfzijl naar Emden, en vanaf 1909 ook van Delfzijl naar Borkum en NOrderney.

Omdat vervoer naar Duitsland rond 1915 moeilijk werd (Duitsland was betrokken in de Eerste Wereldoorlog) en de dienst naar Emden niet meer mogelijk was, zocht Wagenborg een alternatief voor de veerboten. Dit werd gevonden in een seizoensdienst van Groningen via Zoutkamp naar Schiermonnikoog.

Toen in 1919 Rijkswaterstaat een exploitant zocht voor de veerdienst naar Schiermonnikoog bood Wagenborg de diensten aan, en vanaf 1919 werd door dit bedrijf de relatie Oostmahorn-Schiermonnikoog in exploitatie genomen. In 1920 kwam daar ook de dienst Holwerd-Ameland bij.

De diensten van Oostmahorn naar Schiermonnikoog en die van Holwerd naar Ameland werden uitgevoerd in opdracht van het rijk, waarbij Wagenborg als aannemer fungeerde. Door Wagenborg werd daarnaast voor eigen rekening een dienst onderhouden vanaf Zoutkamp naar Schiermonnikoog. Dit bleef zo totdat het rijk de veerdiensten wilde privatiseren. In 1985 gebeurde dit, en sindsdien is de veerdienst volledig in handen van WPD.

Bij de inpoldering van de Lauwerszee was de verbinding vanaf Oostmahorn niet meer goed mogelijk. Tijdens de aanleg van de dam werd nog een tijdje vanaf Oostmahorn en dan door de nieuw gebouwde sluis gevaren, maar nadat eind 1969 de nieuwe veerhaven van Lauwersoog was aangelegd, wordt de verbinding met Schiermonnikoog vanuit deze veerhaven onderhouden.

Veerboten op deze relatie:

- Sier (1985-1995)
- Oerd (1985-2003)
- Prinses Maria Louise (1964-1985)
- Ameland (1973-1986)
- Prinses Anna (1968-1997)
- Prins Willem IV (1967-2005)
- Prins Johan Willem Friso (1961-1985)
- Rottum (1960-1996)
- Schiermonnikoog (1957-1985)
- Friesland (1950-1976)
- Monnik (1949-1970)
- Borndiep (1949-1964)
- Ameland (1947-....)
- Agger (1936-1948)
- Bavaria (1923-1940)
- Toerist (1927-1938)
- Brakzand (1929-1972)
- Waddenzee (1921-1969)
- Vooruitgang II (1921-1927)
- Vooruitgang III (1919-....)
- Schiermonnikoog (1918-1948)
- Franziska (1918-1919)
- Vooruitgang II (1908-1918)
- Vooruitgang (1908-....)
- Anna-Meika (1905-1909)
- Ameland II (1907-1940)
- Schiermonnikoog (1905-1946)
- Ameland I (....-1913)

 

Veerboot: Sier


Datum: 1988.07.24
Auteur: Cees de Bijl


Type Motorveerboot
Bouwjaar 1985
Datum begin inzet1985
Datum einde inzet1995
ENI-nummer 02605477
Lengte 58,00 m
Breedte 13,82 m
Diepgang 1,71 m
Snelheid 20 km/h
Tonnage 1121
Vermogen 4 x 600 kW
Scheepswerf Scheepswef Hoogezand
Bouwnr: 227
Capaciteit 48 auto's;   1000 voetgangers
Opmerking In 1995 herdoopt in Rottum.

Inzet:
1985-1995: Holwerd-Ameland.
1995-heden: Lauwersoog-Schiermonnikoog.

De naam Sier komt van een vissersdorpje aan de uiterste westpunt van Ameland, dat rond 1730 in de golven verdween.

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Oerd


Datum: 1989-xx-xx
Auteur: Ansichtkaart verzameling Wim Kusee


Type Motorveerboot
Bouwjaar 1985
Datum begin inzet1985
Datum einde inzet2003
ENI-nummer 02605497
Lengte 58,00 m
Breedte 13,80 m
Diepgang 1,71 m
Snelheid 20 km/h
Vermogen 4 x 600 kW
Scheepswerf Scheepswerf Hoogezand
Bouwnr: 225
Capaciteit 48 auto's;   1000 voetgangers
Opmerking Deze veerboot is een zusterschip van de Sier, die ook in 1985 werd gebouwd.

Naam in 2003 veranderd in Monnik.

Inzet:
1985-2003: Holwerd-Ameland.
2003-heden: Lauwersoog-Schiermonnikoog.

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Prinses Maria Louise


Auteur: Ansichtkaart


Type motorveerboot
Bouwjaar 1964
Datum begin inzet1964
Datum einde inzet1985
ENI-nummer 02317618
Lengte 36.80 m
Breedte 8.60 m
Diepgang 1.05 m
Snelheid 18 km/h
Tonnage 96
Vermogen 2 x 162 kW
Scheepswerf Barkmeijer, Vierverlaten
Bouwnr: 164
Capaciteit 800 voetgangers
Opmerking Eigendom rijk
In 1975 verbouwd en verlengd tot 51.80 m., dan capaciteit 1300 passagiers

Inzet: meestal Ameland-Holwerd, soms ook Lauwersoog-Schiermonnikoog

In 1985 verkocht aan rederij Den Breejen in Zierikzee met naam Christiaan B voor rondvaarten op de Oosterschelde.

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Ameland

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.


Type automotorveerpont met geringe passagiersaccomodatie
Bouwjaar 1962
Datum begin inzet1973
Datum einde inzet1986
ENI-nummer 02103585
Lengte 49.00 ,
Breedte 7.00 m
Diepgang 1.72 m
Motor Scania
Vermogen 245 pk
Scheepswerf Ooms, Ammerstol
Bouwnr: 49
Capaciteit
Opmerking Inzet:
1962-1973 : onder naam Stoof V bij andere veerdienst
1973-? : Ameland-Holwerd
?-1986 : Lauwersoog-Schiermonnikoog
In 1986 buiten gebruik en verkocht aan Heuvelman Ibis bv in Farmsum.

Motorveerpont met name voor auto's. Met beperkte passagiers accomodatie.

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Prinses Anna


Datum: 1984.08.04
Auteur: Verzameling Vrienden van de voetveren


Type stalen autopont met passagiersaccomodatie
Bouwjaar 1968
Datum begin inzet1968
Datum einde inzet1997
ENI-nummer 02205486
Lengte 49.58 m
Breedte 9.40 m
Diepgang 1.10 m
Snelheid 18 km/h
Vermogen 518 kw
Scheepswerf C.Amels & Zn., Makkum
Bouwnr: 301
Capaciteit 33 auto's;   390 voetgangers
Opmerking Eigendom rijk
In 1985 hernoemd in Simonszand Inzet:
1968-1985: Holwerd-Ameland
1985-1992: Lauwersoog-Schiermonnikoog
Uit dienst 1997, verkocht en hernoemd in Ameland

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Prins Willem IV


Datum: 1984.08.04
Auteur: Verzameling Vrienden van de Voetveren

Type motorveerboot
Bouwjaar 1967
Datum begin inzet1967
Datum einde inzet2005
Lengte 49.65 m
Breedte 9,42 m
Diepgang 1,40 m
Snelheid 20 km/h
Motor 2 x 12 cyl Kromhout Diesel; na 1979 2 x GM 12-cyl diesel
Vermogen 2 x 380 pk
Scheepswerf Scheepswerf Bijholt, Foxhol
Capaciteit 32 auto's;   390 voetgangers
Opmerking Eigendom rijk
In 1986 ombouw bij scheepswerf Niesten-Sander b.v. in Delfzijl en hernoemd in Brakzand.

Inzet:
1967-1985: Holwerd-Ameland
1986-1995: Inzet Lauwersoog-Schiermonnigkoog
1995-2005: Reserveschip
2005-2006: opgelegd
juni 2006: Verkoop naar Nicaragua voor veer Ometep-Nicaragua; herdoopt in El Rey de Cocibolca

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Prins Johan Willem Friso


Datum: 2003.10.13
Auteur: Cees de Bijl

Type
Bouwjaar 1961
Datum begin inzet1961
Datum einde inzet1985
Lengte 36.90 m
Breedte 8.60 m
Diepgang 1.05 m
Snelheid 18 km/h
Scheepswerf Barkmeyer, Vierverlaten
Capaciteit 800 voetgangers
Opmerking Eigendom rijk
In 1973 met 12 meter verlengd tot 49.05 m, capaciteit dan 1000 personen

Inzet:
1961-1969: Oostmahorn-Schiermonnikoog
1969-1985: Lauwersoog-Schiermonnikoog
1979-1985: ook regelmatig Ameland-Holwerd

Op 27 jan 1967 grote brand, hersteld
In 1985 verkocht voor veerdienst in Le Havre over de Seine

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Rottum


Auteur: Ansichtkaart


Type
Bouwjaar 1960
Datum begin inzet1960
Datum einde inzet1996
ENI-nummer 02203710
Lengte 36.67 m
Breedte 8.16 m
Diepgang 1.12 m
Snelheid 18 km/h
Vermogen 331 kW
Scheepswerf Scheepswerf Appingedam v/h A.Apol te Appingedam
Bouwnr: 187
Capaciteit 740 voetgangers
Opmerking In1995 hernoemd in Agger. Eigendom WPD. In 1996 naar rederij Tisset in Amsterdam en hernoemd in Moby King.
Verbouwd en verlengd tot 49.27 m in 1968, nieuw achterschip, waarna capaciteit 1150 passagiers.

Inzet: Lauwersoog-Schiermonnikoog en Ameland-Holwerd. Ook wel inzet (van 1968-?) op Delfzijl-Borkum (in samenwerking met AG Ems)

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Schiermonnikoog

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.


Type
Bouwjaar 1957
Datum begin inzet1957
Datum einde inzet1985
ENI-nummer 02203592
Lengte 26.50
Breedte 7.23 m
Diepgang 0.70 m
Snelheid 17 km/h
Tonnage 212
Vermogen 2 x 110 kW
Scheepswerf C.Amels & Zn, Lemmer
Bouwnr: 215
Capaciteit 500 voetgangers
Opmerking Eigendom Wagenborg
In 1966 verbouwd en verlengd tot 34.58 m

Inzet:
1957-1969: Oostmahorn/Zoutkamp - Schiermonnikoog
1969-1985: Lauwersoog-Schiermonnikoog.
Incidenteel: Holwerd-Ameland

. In 1966 verlengd tot 34,67 m.

In 1985 verkocht aan L.Geluk, Krabbendijke voor rondvaarten op de Oosterschelde. Latere namen: Mobidik 4, Vrouwe Fortuna en Moby Queen.

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Friesland


Auteur: Ansichtkaart

Type stalen motorpassagiersschip
Bouwjaar 1950
Datum begin inzet1950
Datum einde inzet1976
Lengte 35.00 m
Breedte 9.10 m
Diepgang 0.80
Scheepswerf Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij
Capaciteit 18 auto's;   1000 voetgangers
Opmerking Eigendom rijk
Inzet: Holwerd-Ameland

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Monnik

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type stalen motorpassagiersschip
Bouwjaar 1949
Datum begin inzet1949
Datum einde inzet1970
Lengte
Breedte
Scheepswerf
Capaciteit 135 voetgangers
Opmerking Inzet:
1950-1970: Zoutkamp/Oostmahorn-Schiermonnikoog
Af en toe ook Ameland-Holwerd
Na 1970 nog inzet voro rondvaarten in Eems-Dollard gebied.
1982: sloop

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Borndiep

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type stalen motorbarkas voor personenvervoer
Bouwjaar 1949
Datum begin inzet1949
Datum einde inzet1964
Lengte 19.10 m
Breedte 4.20 m
Diepgang 0.45 m
Scheepswerf
Capaciteit 133 voetgangers
Opmerking Eigendom rijk
Inzet: Ameland-Holwerd en Oostmahorn-Schiermonnikoog.

In 1959 of 1964 verkocht

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Ameland

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type Barkas met geringe diepgang
Bouwjaar 1947
Datum begin inzet1947
Datum einde inzet
Lengte 18.60 m
Breedte 4.20 m
Diepgang 0.45 m
Scheepswerf
Capaciteit 80 voetgangers
Opmerking Eigendom rijk

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Agger

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type stalen motorbarkas met geringe diepgang
Bouwjaar 1936
Datum begin inzet1936.12.28
Datum einde inzet1948
Lengte 15 m
Breedte 3.80 m
Diepgang 0.40 m
Scheepswerf C.Amels, Makkum
Capaciteit 45 voetgangers
Opmerking In de zomer capaciteie 55 personen Inzet: Ameland-Holwerd en Oostmahorn-Schiermonnikoog

In 1948 verkocht

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Bavaria

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type Motorpassagiersschip met zeergeringe diepgang
Bouwjaar 1914
Datum begin inzet1923
Datum einde inzet1940
Lengte
Breedte
Scheepswerf In Duitsland
Capaciteit
Opmerking Gebruiktom in Schiermonnikoog passagiers aan boord van de veerboot te brengen
In 1940 door Nederlandse regering gevorderd en in oorlogsgeweld verdwenen

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Toerist

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type Schroefstoomboot
Bouwjaar 1917
Datum begin inzet1927
Datum einde inzet1938
Lengte 55.39 m
Breedte 7.17 m
Diepgang 1.80 m
Scheepswerf Verschure & co. Scheepswerf en Machinefabriek
Capaciteit 700 voetgangers
Opmerking Gebouwd als Heerenveen voor Stoomvaart Maatschappij Amsterdam-Lemmer (onder deel van het Verschure concern). Inzet Amsterdam-Lemmer
In 1921 aar Tyson, Cherbourg (fr) als Save H.
In 1927 naar Wagenborg en herdoopt in Toerist. Inzet Delfzijl-Emden-Borkum
In 1938 naar EUSM, Urk voor toeristisch vervoer in de zomer. Naam blijft Toerist
In 1941 inzet voor Duitse Wehrmacht, in 1942 verkoop aan Duitse Wehrmacht, herdoopt in Tourist

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Brakzand

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type stalen motorpassagiersschip
Bouwjaar 1929
Datum begin inzet1929.08.30
Datum einde inzet1972
Lengte 27.65 m
Breedte 5.58 m
Diepgang 0.96 m
Scheepswerf N.V. Scheepswerf en Gashouderbouw, vh Jonker en Stans, Hendr
Capaciteit 223 voetgangers
Opmerking Capaciteit in het hoogseizoen 260 personen
Ook geschikt voor vervoer van enkele autos, maar in het begin nog geen autovervoer.
Inzet: Oostmahorn-Schiermonnikoog en regelmatig ook Holwerd-Ameland.

In 1972 door RWS omgebouwd tot bemonsteringsvaartuig. In 1979 naar J.v.d.Tuin te Zürich (friesland) voor sportvisserij. In 1986 naar sportvisserij de Zeester op Texel.

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Waddenzee


Auteur: Ansichtkaart

Type stalen motorpassagiersschip
Bouwjaar 1921
Datum begin inzet1921.09.06
Datum einde inzet1969
Lengte 30.11m
Breedte 5.90 m
Diepgang 0.75 m
Scheepswerf Scheepswerf D.Boot, Alphen aan den Rijn
Capaciteit 265 voetgangers
Opmerking In het hoogseizoen capaciteit 320 personen
Inzet: Holwerd-Ameland, soms Oostmahorn-Schiermonnikoog.

In 1969 verkocht als sporvissersschip aan fa.Veltman te Harlingen
Sinds 2019 in de vaart bij Lelystad. Wordt ook ingezet op de verbinding van natuurmonumenten van Lelystad naar de Marker Wadden, naar het werkeiland Lelystad en als Polder Experience. Aan boord is er een tentoonstellingsruimte over het ontstaan van Flevoland en de geschiedenis van dit unieke schip.

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Vooruitgang II

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type motorsleepboot met geringe passagiersaccomodatie
Bouwjaar
Datum begin inzet1921
Datum einde inzet1927
Lengte
Breedte
Scheepswerf
Capaciteit
Opmerking Inzet: sleepdiensten, soms ook Delfzijl-Emden en Zoutkamp-Schiermonnikoog.

In 1927 verkocht naar Duitsland

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Vooruitgang III

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type motorpassagiersschip
Bouwjaar 1913
Datum begin inzet1919
Datum einde inzet
Lengte 30.00 m
Breedte 6.00 m
Diepgang 1.25 m
Scheepswerf In Stettin
Capaciteit 350 voetgangers
Opmerking Ex Tegel
Inzet: Groningen-Oostmahorn-Schiermonnikoog, vanaf 1922 Zoutkamp-Oostmahorn-Schiermonnikoog
Later ook Ameland-Holwerd.
Incidenteel inzet bij RTM op Hellevoetsluis-Middelharnis
In 1975 verkocht voor sportvisserij in Zeeland

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Schiermonnikoog

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type stalen motorpassagiersschip
Bouwjaar 1918
Datum begin inzet1918
Datum einde inzet1948
Lengte 23.57 m
Breedte 4.46 m
Diepgang 0.88 m
Scheepswerf Gebr. Zwolsman, IJlst
Capaciteit 155 voetgangers
Opmerking Na 1923 was de naam Schiermonnikoog

Inzet: Oostmahorn-Schiermonnikoog.

In 1948 verkocht

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Franziska


Type Stoomsleepboot
Bouwjaar 1914
Datum begin inzet1918
Datum einde inzet1919
Lengte 25.00 m
Breedte 5.50 m
Diepgang 1.30 m
Scheepswerf
Capaciteit 200 voetgangers
Opmerking Tijdelijk in dienst als vervanger van de afgevoerde Vooruitgang II
Inzet Oostmahorn-Schiermonnikoog

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Vooruitgang II

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type raderstoomboot
Bouwjaar 1891
Datum begin inzet1908
Datum einde inzet1918
Lengte
Breedte
Scheepswerf
Capaciteit 200 voetgangers
Opmerking Voorheen veerboot "Kampioen" bij rederij Bosman (Zwolsche Nachtstoomboot Onderneming) voor verbinding met Texel. In 1908 naar Wagenborg en hernoemd in Vooruitgang II.
Bijnaam Slingerbak

Inzet: Delfzijl-Emden, Delfzijl-Borkum, Delfzijl-Norderney en van 1915-1918 Groningen-Schiermonnikoog.

In 1918 tijdens storm op drift geraakt en gebroken. Sloop

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Vooruitgang

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type Stoomboot, na korte tijd ombouw naar motorboot
Bouwjaar 1879
Datum begin inzet1908
Datum einde inzet
Lengte 36.00 m
Breedte 6.00 m
Diepgang 1.90 m
Scheepswerf
Capaciteit 300 voetgangers
Opmerking Ex Maassluis II, herdoopt in Vooruitgang
Inzet Delfzijl-Emden, ook Delfzijl-Borkum en Delfzijl-Norderney

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Anna-Meika

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type Motorboot
Bouwjaar
Datum begin inzet1905
Datum einde inzet1909
Lengte
Breedte
Scheepswerf
Capaciteit
Opmerking Ex riviersleepboot.
Inzet Delfzijl-Emden, daarnaast ook wel wat sleepdiensten
1909 verkocht naar Zuid-Afrika

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Ameland II

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type stalen dubbelschroef motorpassagiersschip
Bouwjaar 1907
Datum begin inzet1907
Datum einde inzet1940
Lengte 25.41 m
Breedte 4.43 m
Diepgang 0.65 m
Scheepswerf Landman, Schiedam
Capaciteit 175 voetgangers
Opmerking Eigenaar rijk, ter beschikking postschipper F.de Jong en later (vanaf 1919) aan Wagenborg
Inzet: Holwerd-Ameland.

In 1940 getroffen door bom, sloop

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Schiermonnikoog

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type stalen dubbelschroef motorpassagiersschip
Bouwjaar 1905
Datum begin inzet1905
Datum einde inzet1946
Lengte 23 m
Breedte 4.10 m
Diepgang 0.90 m
Scheepswerf J.J. Croles, IJlst
Capaciteit 100 voetgangers
Opmerking Eigendom F.de Jong uit Nes Ameland.
Inzet: Oostmahorn-Schiermonnikoog, in hoogseizoen ook Holwerd-Ameland.

In 1918 (bij de nieuwbouw van de andere Schiermonnikoog) hernoemd in Friesland.
In 1923 verkocht aan WPD en herdoopt in Vooruitgang IV

[ Naar boven ]

 

Veerboot: Ameland I

Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.

Type motorveerboot
Bouwjaar 1901
Datum begin inzet
Datum einde inzet1913
Lengte 20 m
Breedte 4 m
Diepgang 0.60 m
Scheepswerf D.W. Van Rennes, Utrecht
Capaciteit 100 voetgangers
Opmerking Tot 1907 naam Ameland.
In 1901 eigendom scheepswerf, lease aan Rijkswaterstaat en ter beschikking gesteld aan postschippers. Vanaf 1904 eigendom RWS en ter beschikking postschipper F.de Jong uit Ameland.
Inzet: Holwerd-Ameland, na 1907 reserve.
In 1913 lek geslagen, daarna gesloopt.

[ Naar boven ]