Veerponten en veerboten in Nederland


Pontjes in Nederland


[start] [zoeken] [historisch]
[nieuws] [pontje_vd_maand]
[type_veerpont] [lijst_pontjes] [fietstochten]
[zeer_klein] [privé_pontjes] [links] [contact]

Nieuws over veerponten

Veer Ameland vaart door andere vaargeul

Datum: 2022.07.28

(Dit nieuwsbericht heeft betrekking op de veerpont Holwerd - Ameland)

De geulen in de Waddenzee verplaatsen zich regelmatig. Dat gebeurt de laatste tijd ook met de vaargeul waardoor de veerboot van Holwerd naar Ameland vaart. De geul dreigt te verzanden; Rijkswaterstaat moet regelmatig baggeren om de vaargeul in stand te houden. De laatste tijd is er wat meer naar het westen een andere vaargeul ontstaan. Binnenkort zal Rijkswaterstaat deze nieuwe vaargeul geschikt maken voor scheepvaart, en dan zal de veerboot door die nieuwe vaargeul gaan varen. De vaartijd tussen Holwerd en Ameland zal niet langer of korter worden door deze verandering