Veerponten en veerboten in Nederland


Pontjes in Nederland


[start] [zoeken] [historie] [nieuws] [fietstochten] [contact]
[type_veerpont] [lijst_pontjes] [historisch]
[zeer_klein] [privé_pontjes] [pontje_vd_maand] [links]

Nieuws over veerponten

Bemmel-Ooij volgend jaar in de vaart

Datum: 2021.11.18

De kogel is door de kerk. Er wordt al lang gepraat over een nieuw veerpontje tussen Bemmel en Ooij over de Waal. In 2018 was er al een bijeenkomst voor bewoners in de buurt van de aanlegplaatsen. En in het weekend van 12 en 13 oktober 2019 waren er proefvaarten. Naar nu bekend werd, zal er in 2022 (alleen in de zomermaanden) een pontje gaan varen tussen beide plaatsen.

Er zijn enkele exploitanten van veerponten in de buurt die men heeft gepolst of ze belangstelling hadden. Van Oijen, de exploitant van de veerdienst bij Rhederlaag zorgde voor vervoer op het test-weekend in 2019. Maar hij gaf aan onvoldoende mogelijkheden te zien. Kievits, de exploitant van twee voetveren bij Millingen werd ook gepolst. Maar uiteindelijk werd er in december 2020 een intentieverklaring getekend tussen beide oevergemeenten en Uiterwaarde, de maatschappij die op dit moment 11 andere pontjes (alleen in de zomermaanden) de exploitatie verzorgt. Men had graag in 2021 willen beginnen, maar dat is blijkbaar niet mogelijk gebleken.

Maar naar nu bekend werd, zal in 2022 worden begonnen met de dienst. De beide oevergemeenten laten samen voor 360.000 euro een nieuwe veerpont bouwen. De wens voor een elektrische veerpont kon niet worden gehonoreerd. Gezien de belangrijke vaarweg die de Waal is en de navenant hoge veiligheidseisen is nu gekozen voor een veerpont met een dieselmotor.

Een onzekere factor is op dit moment nog de beschikbaarheid van schippers die op de pont gaan varen. De Waal is een hoofdvaarroute en daarmee ligt er de eis voor mensen met een groot-vaarbewijs. We hopen dat genoeg schippers gevonden kunnen worden om dit pontje te gaan bemensen.

In de vorige eeuw was er op deze lokatie ook al een veerpontje. Tot ongeveer 1960 voer er een pontje waarmee vooral arbeiders van de aanwezige steenfabrieken overzette.